Informacja prasowa


W dniu 12 maja 2012 roku zebrał się w Warszawie Kongres Mediów Niezależnych (KMN). W Kongresie wzięli udział przedstawiciele 60. inicjatyw medialnych: stowarzyszeń, czasopism, portali internetowych, blogerów, reżyserów filmowych, telewizji internetowych i internetowych rozgłośni radiowych.

Kongres wybrał na swojego przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego oraz powołał stałe prezydium w składzie: Jadwiga Chmielowska, Marek Ciesielczyk, Marek Deptuła, Mateusz Dzieduszycki, ks. Sławomir Kapitan, Krzysztof Karnkowski, Andrzej Kępiński, Wioletta Machniewska, Anna T. Pietraszek, Agnieszka Piwar, Seweryn Szwarocki, Jerzy Targalski, Teresa Tokarska, Lesław Werpachowski, Piotr Zarębski.

Celem KMN jest integracja niezależnych środowisk medialnych i przeciwstawienie się kłamstwu w mediach.

Kongres Mediów Niezależnych

niedziela, 9 czerwca 2013

Uchwały walnego zgromadzenia KMN z 8 czerwca 2013

Uchwała nr 1
Kongresu Mediów Niezależnych
      z  dnia  8.06.2013
                w sprawie  przyznania TV Trwam koncesji na cyfrowe nadawanie programu

    Wspierając głos wielu samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk społecznych i milionów obywateli niezrzeszonych, Kongres Mediów Niezależnych wyraża zdecydowane poparcie dla wniosku Fundacji Lux Veritatis, ponownie ubiegającej się o miejsce na multipleksie dla nadawania TV Trwam. Na zbliżające się rozstrzygnięcie w tej sprawie patrzymy z uwagą,  ale także z niepokojem. Uważamy, że Telewizja Trwam powinna mieć swoje miejsce na multipleksie, ponieważ jest to bardzo ważne medium dla katolików, których głosu nie może zabraknąć w debacie publicznej. Mamy zatem nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii przyzna Fundacji Lux Veritatis stosowną koncesję.
     Apelujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa demokratycznego i o decyzję zgodną z oczekiwaniami wielu milionów Polaków, chcących oglądać TV Trwam na cyfrowym multipleksie.


                                     W imieniu walnego zjazdu  Kongresu Mediów Niezależnych
                                                   Krzysztof Czabański, przewodniczący KMN


                                  Uchwała nr 2
Kongresu Mediów Niezależnych
      z dnia 8.06.2013
w sprawie niepokojących zjawisk w mediach publicznych 


     W ostatnim okresie dochodzą do opinii publicznej niepokojące informacje o działaniach, które mogą wskazywać na przygotowywanie się władz TVP do istotnych zmian organizacyjnych i programowych, w tym prywatyzacji telewizji publicznej. Znakiem tego  stała się ostatnio podjęta decyzja władz TVP o radykalnym ograniczeniu zatrudnienia w telewizji. Na naszych oczach telewizja publiczna, której istotą i sensem powinna być misja i różnorodność przekazu, staje się zupełną fikcją. Dobitnym świadectwem tej fikcji,  całkowicie lekceważącej pluralizm opinii jest podjęta przez władze TVP decyzja o zawieszeniu nadawania programu „Bliżej” red. Jana Pospieszalskiego. Wszystko wskazuje na to, iż przygotowywana jest likwidacja tego programu, a tym samym pozbawienie istotnej części widzów ważnego programu telewizyjnego, jedynego w telewizji publicznej, który krytycznie patrzył na postępowanie urzędującej władzy.    

     W Polsce przez ostatnie lata rządów Platformy Obywatelskiej media publiczne – telewizja, radio i agencja informacyjna - zostały bardzo mocno osłabione, ich misja wręcz ostentacyjnie  porzucona. Kongres Mediów Niezależnych krytycznie ocenia postępowanie władz TVP, Polskiego Radia SA i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej i pilnie apeluje o zmiany, które uratują media publiczne w Polsce. Misja, której te media powinny służyć, nic bowiem nie straciła na aktualności.                                              
                          

                                        W imieniu walnego zjazdu Kongresu Mediów Niezależnych
                                                      Krzysztof Czabański, przewodniczący KMN


Uchwała nr 3
Kongresu Mediów Niezależnych
      z dnia 8.06.2013
w sprawie  niezależnych od władz przedsięwzięć medialnych 


     W latach 2012 i 2013 na polskim rynku mediów drukowanych i elektronicznych miały miejsce ważne wydarzenia. KMN z sympatią, radością i nadzieją wita pojawienie się na rynku  wielu nowych i dynamiczny rozwój już istniejących internetowych stacji radiowych, telewizyjnych, portali informacyjnych i dyskusyjnych, a także bardzo ważnych tygodników opinii „Sieci”, „Do rzeczy”, telewizji Republika, radia Wnet i wydawnictw grupy „Gazety Polskiej”. To, co łączy wszystkie inicjatywy niezależne, to profesjonalny, zgodny z rzeczywistością i wymogami sztuki dziennikarskiej, opis sytuacji w Polsce i na świecie. W połączeniu z już istniejącymi ważnymi mediami katolickimi, jak Telewizja Trwam i szereg  stacji radiowych i czasopism katolickich, stanowi to szansę na przełamanie monopolu medialnego  środowisk lewicowo-liberalnych.
    W opinii Kongresu jest ważne, aby niezależne przedsięwzięcia medialne były inicjatywami dojrzałymi, udowadniając widzom, słuchaczom i czytelnikom, że rozumieją dobrze o jaką stawkę toczy się w Polsce gra i że w tej grze trzeba więcej kooperacji, a mniej niszczącej, czy wręcz nieuczciwej, rywalizacji. Dlatego Kongres Mediów Niezależnych będzie nieustająco zabiegał o stały dialog i współdziałanie między niezależnymi podmiotami medialnymi.

                                                    W imieniu walnego zjazdu Kongresu Mediów Niezależnych
                                                            Krzysztof Czabański, przewodniczący KMN    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz