Informacja prasowa


W dniu 12 maja 2012 roku zebrał się w Warszawie Kongres Mediów Niezależnych (KMN). W Kongresie wzięli udział przedstawiciele 60. inicjatyw medialnych: stowarzyszeń, czasopism, portali internetowych, blogerów, reżyserów filmowych, telewizji internetowych i internetowych rozgłośni radiowych.

Kongres wybrał na swojego przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego oraz powołał stałe prezydium w składzie: Jadwiga Chmielowska, Marek Ciesielczyk, Marek Deptuła, Mateusz Dzieduszycki, ks. Sławomir Kapitan, Krzysztof Karnkowski, Andrzej Kępiński, Wioletta Machniewska, Anna T. Pietraszek, Agnieszka Piwar, Seweryn Szwarocki, Jerzy Targalski, Teresa Tokarska, Lesław Werpachowski, Piotr Zarębski.

Celem KMN jest integracja niezależnych środowisk medialnych i przeciwstawienie się kłamstwu w mediach.

Kongres Mediów Niezależnych

czwartek, 7 marca 2013

Oświadczenie Kongresu Mediów Niezależnych w sprawie sądowego zakazu używania tytułu „W sieci”

Oświadczenie Kongresu Mediów Niezależnych W sprawie sądowego zakazu używania tytułu „W sieci” Sąd w Warszawie na wniosek pana Grzegorza Hajdarowicza, właściciela „Rzeczpospolitej” i „Uważam Rze”, wydał zakaz wydawcy tygodnika „W sieci” używania tego tytułu. Uzasadnieniem wniosku jest fakt, że w wersji internetowej dziennika „Rzeczpospolita” jest rubryka o nazwie „W sieci opinii”. Trudno ocenić, czy zakaz sądowy w sprawie tego tytułu jest bardziej bezprawny, czy absurdalny? Pewne jest za to, że mieści się on w logice III RP, która demokrację przekształca w fasadę bez treści. Państwo, w którym władza kieruje się interesem własnym a nie służy obywatelom, sądy są narzędziem władzy, a debata publiczna jest zastępowana nagonką medialną ze strony tzw. mainstreamu, staje się naszą codziennością. Kongres Mediów Niezależnych wzywa swoich członków i wszystkich uczciwych obywateli do wytrwałego protestowania przeciwko takim praktykom. Warszawa, 6 marca 2013 r. Krzysztof Czabański, przewodniczący Kongresu Mediów Niezależnych

niedziela, 3 marca 2013

A może by pogadać? - oświadczenie KMN

W ciągu ostatnich tygodni w trójkącie medialnym wyznaczonym przez „Tygodnik Lisickiego. Do rzeczy”, „wSieci” i „Gazetę Polską” oraz ich odgałęzienia internetowe jesteśmy świadkami wielu złośliwości, a bywa, że wręcz insynuacji.
Nie jest tak, że wszyscy są po równo winni tej sytuacji. Odbiorcy tych mediów mogą sami wyrobić sobie sąd w tej sprawie sięgając do konkretnych publikacji. Jednak Kongres Mediów Niezależnych uważa, że lepiej o tych sprawach rozmawiać niż zadawać sobie ciosy. Przestańmy, koleżanki i koledzy, siać zgorszenie po prawej stronie, a uciechę po lewej! Pogadajmy ze sobą otwarcie o sytuacji mediów w Polsce, o budowaniu mediów prawdziwie wolnych i niezależnych i o pułapkach, czyhających na nas w tym zbożnym dziele! Taką dyskusję można przeprowadzić na przykład w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ulicy Foksal w Warszawie, a swojego patronatu chętnie udzieli Kongres Mediów Niezależnych. Widzę wielu uczestników: „Do rzeczy”, „Gazetę Polską” „wSieci”, radio „Wnet”, telewizję „Republika”, a i innych, których tu nie wymieniłem, ale którzy są aktywni w Internecie, czyli wszystkich tych, którzy budują wolne media. Konkurujmy ze sobą, to na pewno wyjdzie nam na zdrowie. Ale też pamiętajmy, że mamy wspólne interesy i wspólny cel. Co wy na to, koleżanki i koledzy? Krzysztof Czabański, przewodniczący Kongresu Mediów Niezależnych Warszawa, 3 marca 2013r.