Informacja prasowa


W dniu 12 maja 2012 roku zebrał się w Warszawie Kongres Mediów Niezależnych (KMN). W Kongresie wzięli udział przedstawiciele 60. inicjatyw medialnych: stowarzyszeń, czasopism, portali internetowych, blogerów, reżyserów filmowych, telewizji internetowych i internetowych rozgłośni radiowych.

Kongres wybrał na swojego przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego oraz powołał stałe prezydium w składzie: Jadwiga Chmielowska, Marek Ciesielczyk, Marek Deptuła, Mateusz Dzieduszycki, ks. Sławomir Kapitan, Krzysztof Karnkowski, Andrzej Kępiński, Wioletta Machniewska, Anna T. Pietraszek, Agnieszka Piwar, Seweryn Szwarocki, Jerzy Targalski, Teresa Tokarska, Lesław Werpachowski, Piotr Zarębski.

Celem KMN jest integracja niezależnych środowisk medialnych i przeciwstawienie się kłamstwu w mediach.

Kongres Mediów Niezależnych

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Stanowisko w sprawie Dnia Flagi i udziału w tym wydarzeniu Polskiego Radia SA

Polskie Radio SA wraz z „Gazetą Wyborczą” i Kancelarią Prezydenta RP zdecydowało się wystąpić 2 maja 2013 r. w roli współorganizatora imprezy, która ma wszelkie cechy kampanii politycznej. Polskie Radio SA w żadnym razie nie powinno współorganizować przedsięwzięć, które mogą być elementem kampanii, bo publicznemu nadawcy nie wolno kreować polityki. Polskie Radio SA nie może stwarzać w tej kwestii żadnych dwuznaczności i pretekstów do uznania go za medium politycznie zaangażowane po jakiejkolwiek stronie. Jako członkowie Rady Programowej Polskiego Radia SA informujemy, że podejmiemy działania, aby: - ustalić, kto w spółce i na jakiej podstawie podjął decyzję o udziale Polskiego Radia w politycznej imprezie organizowanej 2 maja 2013 r., - doprowadzić do poniesienia odpowiedzialności przez osoby odpowiedzialne w Polskim Radiu za zgodę czy udział we współorganizowaniu imprezy, która narusza obowiązujące publicznego nadawcę zasady bezstronności i nieangażowania się w polityczne kampanie, - poinformować międzynarodowe i polskie organizacje nadawców publicznych i stowarzyszenia dziennikarskie o złamaniu standardów i zasad niezależności dziennikarskiej w Polskim Radiu SA. Oczekujemy podjęcia odpowiednich działań wyjaśniających, a w razie potrzeby dyscyplinarnych, przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Oczekujemy stanowiska w tej sprawie Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentarnego Zespołu do spraw Wolności Słowa. Spodziewamy się, że wszystkie powołane do tego instytucje i organizacje zapobiegną i będą się przeciwstawiać w przyszłości wykorzystywaniu mediów publicznych w politycznych kampaniach. Warszawa, 29 kwietnia 2013r. Krzysztof Czabański, wiceprzewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia SA Teresa Bochwic, członkini Rady Programowej PR SA Stanisław Janecki, członek Rady Programowej PR SA