Informacja prasowa


W dniu 12 maja 2012 roku zebrał się w Warszawie Kongres Mediów Niezależnych (KMN). W Kongresie wzięli udział przedstawiciele 60. inicjatyw medialnych: stowarzyszeń, czasopism, portali internetowych, blogerów, reżyserów filmowych, telewizji internetowych i internetowych rozgłośni radiowych.

Kongres wybrał na swojego przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego oraz powołał stałe prezydium w składzie: Jadwiga Chmielowska, Marek Ciesielczyk, Marek Deptuła, Mateusz Dzieduszycki, ks. Sławomir Kapitan, Krzysztof Karnkowski, Andrzej Kępiński, Wioletta Machniewska, Anna T. Pietraszek, Agnieszka Piwar, Seweryn Szwarocki, Jerzy Targalski, Teresa Tokarska, Lesław Werpachowski, Piotr Zarębski.

Celem KMN jest integracja niezależnych środowisk medialnych i przeciwstawienie się kłamstwu w mediach.

Kongres Mediów Niezależnych

niedziela, 30 czerwca 2013

Komunikat z II Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego OKNO, Ełk 28-30 czerwca 2013Komunikat z II Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego OKNO
Ełk 28-30 czerwca 2013

Festiwal, odbywający się z inicjatywy Kongresu Mediów Niezależnych składał się z 2 części: przeglądu filmów i części konkursowej. Festiwalowi towarzyszyły koncerty jazzowe muzyków Edwarda Bierdzińskiego i Aleksandra Śliwy. 

W przeglądzie filmów zaprezentowano 3 produkcje pełnometrażowe:
Ubiegłoroczne Grand Prix Festiwalu – film „Pani Weronika i jej chłopcy” Artura Pilarczyka; „October baby” braci Johna i Andy`ego Erwinów – wzruszająca opowieść o tematyce pro life; „Transformacja” cz. I i II Grzegorza Brauna – historia zbrodniczego systemu komunistycznego, a także archiwalny niemy film przedwojenny „Pan Tadeusza” w reż. Ryszarda Ordyńskiego.

Hasłem tegorocznego Festiwalu było: „Odkrywamy Polskę nieznaną”. Do konkursu zakwalifikowanych zostało 15 filmów. Filmy konkursowe oceniało jury w składzie:

Krzysztof Czabański, przewodniczący
Teresa Bochwic
Barbara Stanisławczyk,
Ks. Tomasz Jegierski,
Krzysztof K. Karnkowski.

Jurorzy stwierdzają bardzo wysoki poziom artystyczny i ideowy nadesłanych dzieł.
Jury nagrodziło 5 z nich.
Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 - „Polacy” w reż. Krzysztofa Siuciaka i Piotra Bogajewskiego to historia kresowiaków, których opuściło państwo polskie, ale o których pamiętają młodzi warszawiacy, którzy zawożą im polskie książki,
     - „Lawa” Grzegorza Kutermankiewicza. W filmie wypowiadają się wybitne postaci polskiego życia publicznego, których słowa są rodzajem memento dla rozbitego narodu polskiego,
     - „Prawdziwie spadła z nieba” w reż. Zdzisława Sowińskiego. Jest to film ukazujący niezwykłą historie i artystyczno-techniczną stronę tworzenia tzw. Sukienki dla Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Film w symboliczny sposób łączy to co ziemskie z tym co boskie i co jest ostoja duchową Polaków.
Nagrodę Specjalną  Jury postanowiło przyznać filmowi „Żona oficera” Piotra Uzarowicza z USA. Młody Amerykanin po śmierci ojca idzie śladami rodzinnej historii i odkrywa, że jego dziadek zginął w Katyniu. Film pokazuje historię w sposób ciekawy i przystępny dla zachodniego widza. Należy podkreślić wysoki poziom artystyczny filmu.

Główną nagrodę Grand Prix Festiwalu, dzieło rzeźbiarza Jacka Adamasa, otrzymuje film „Święty Ogień” w reż. Jarosława Mańki i Macieja Grabysy. Film pokazuje nieznaną historię samospalenia Walentego Badylaka na krakowskim Rynku, w marcu 1980 roku w proteście przeciwko ukrywaniu zbrodni katyńskiej przez władze komunistyczne. Tragedia samospalenia bohatera przenosi się na świadków, którzy stają się tym samym bohaterami filmu. W szczególności fotografika Stanisława Markowskiego, który uchwycił na kliszy dramatyzm chwili. Jego oryginalne zdjęcia wykorzystane są w filmie. 


Zwycięzcom gratulujemy. 

Zdaniem Jury Festiwal powinien odbywać się w różnych zakątkach Polski, propagując ideę kina niezależnego.

wtorek, 25 czerwca 2013

Zaproszenie na konferencję prasową Kongresu Mediów NiezależnychZaproszenie na konferencję prasową Kongresu Mediów Niezależnych

Szanowni Państwo!
    26 czerwca, środa,  o godz.16-tej w siedzibie SDP w Warszawie przy ulicy Foksal 3/5 odbędzie uroczysta konferencja prasowa Kongresu Mediów Niezależnych. W trakcie konferencji zostaną wręczone doroczne nagrody KMN za obronę prawdy w mediach.
     W drugiej części konferencji,  otrzymają  Państwo szczegółową informację na temat rozpoczynającego się w piątek 28 czerwca w Ełku II Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego OKNO organizowanego z inicjatywy Kongresu Mediów Niezależnych.

                         Zapraszam serdecznie
         
                                                                      Krzysztof Czabański

piątek, 14 czerwca 2013

Oświadczenie Teresy Bochwic

Teresa Bochwic
Warszawa                                            
Oświadczenie
W związku z oszczerczym pomówieniem mnie przez „Gazetę Wyborczą” i jej portal w dn. 12 czerwca 2013, że należę do grona osób, które „dostają” od partii Prawo i Sprawiedliwość „po kilka tysięcy zł” oświadczam, że artykuł ten zawiera kłamstwo.
Nie dostaję ani od początku istnienia partii PiS nie dostawałam stamtąd żadnych pieniędzy. W ciągu kilkunastu lat zawarłam z nią jedną umowę. PiS zakupił ode mnie w 2011 roku prawa autorskie do „Raportu o zagrożeniach wolności słowa w Polsce”. Raport opracowany był pod moim kierunkiem na zamówienie Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza (nie mylić z partią polityczną), które zasugerowało sprzedaż tych praw. Raport został zaprezentowany publicznie 5.10.2011 roku. Umowę sprzedaży praw podpisałam 10.10.2011 roku. Do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zostałam demokratycznie wybrana w dwa tygodnie później, 23.10.2011.
Jestem wstrząśnięta zgodą wynajętej do tej roboty Dominiki Wielowieyskiej, córki wybitnego opozycyjnego działacza katolickiego, na oszczercze i kłamliwe potraktowanie mnie w „Gazecie Wyborczej”.
Oczekuję sprostowania od „Gazety Wyborczej” (przeprosin nie oczekuję) w podobnym miejscu co opublikowany artykuł w ciągu 7 dni i wpłacenia przez „Gazetę Wyborczą” 15 tys. zł na Zakład Niewidomych w Laskach. W przeciwnym razie podejmę kroki prawne.
Warszawa, 14.06.2013                    
                                             Teresa Bochwic

niedziela, 9 czerwca 2013

Uchwały walnego zgromadzenia KMN z 8 czerwca 2013

Uchwała nr 1
Kongresu Mediów Niezależnych
      z  dnia  8.06.2013
                w sprawie  przyznania TV Trwam koncesji na cyfrowe nadawanie programu

    Wspierając głos wielu samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk społecznych i milionów obywateli niezrzeszonych, Kongres Mediów Niezależnych wyraża zdecydowane poparcie dla wniosku Fundacji Lux Veritatis, ponownie ubiegającej się o miejsce na multipleksie dla nadawania TV Trwam. Na zbliżające się rozstrzygnięcie w tej sprawie patrzymy z uwagą,  ale także z niepokojem. Uważamy, że Telewizja Trwam powinna mieć swoje miejsce na multipleksie, ponieważ jest to bardzo ważne medium dla katolików, których głosu nie może zabraknąć w debacie publicznej. Mamy zatem nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii przyzna Fundacji Lux Veritatis stosowną koncesję.
     Apelujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa demokratycznego i o decyzję zgodną z oczekiwaniami wielu milionów Polaków, chcących oglądać TV Trwam na cyfrowym multipleksie.


                                     W imieniu walnego zjazdu  Kongresu Mediów Niezależnych
                                                   Krzysztof Czabański, przewodniczący KMN


                                  Uchwała nr 2
Kongresu Mediów Niezależnych
      z dnia 8.06.2013
w sprawie niepokojących zjawisk w mediach publicznych 


     W ostatnim okresie dochodzą do opinii publicznej niepokojące informacje o działaniach, które mogą wskazywać na przygotowywanie się władz TVP do istotnych zmian organizacyjnych i programowych, w tym prywatyzacji telewizji publicznej. Znakiem tego  stała się ostatnio podjęta decyzja władz TVP o radykalnym ograniczeniu zatrudnienia w telewizji. Na naszych oczach telewizja publiczna, której istotą i sensem powinna być misja i różnorodność przekazu, staje się zupełną fikcją. Dobitnym świadectwem tej fikcji,  całkowicie lekceważącej pluralizm opinii jest podjęta przez władze TVP decyzja o zawieszeniu nadawania programu „Bliżej” red. Jana Pospieszalskiego. Wszystko wskazuje na to, iż przygotowywana jest likwidacja tego programu, a tym samym pozbawienie istotnej części widzów ważnego programu telewizyjnego, jedynego w telewizji publicznej, który krytycznie patrzył na postępowanie urzędującej władzy.    

     W Polsce przez ostatnie lata rządów Platformy Obywatelskiej media publiczne – telewizja, radio i agencja informacyjna - zostały bardzo mocno osłabione, ich misja wręcz ostentacyjnie  porzucona. Kongres Mediów Niezależnych krytycznie ocenia postępowanie władz TVP, Polskiego Radia SA i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej i pilnie apeluje o zmiany, które uratują media publiczne w Polsce. Misja, której te media powinny służyć, nic bowiem nie straciła na aktualności.                                              
                          

                                        W imieniu walnego zjazdu Kongresu Mediów Niezależnych
                                                      Krzysztof Czabański, przewodniczący KMN


Uchwała nr 3
Kongresu Mediów Niezależnych
      z dnia 8.06.2013
w sprawie  niezależnych od władz przedsięwzięć medialnych 


     W latach 2012 i 2013 na polskim rynku mediów drukowanych i elektronicznych miały miejsce ważne wydarzenia. KMN z sympatią, radością i nadzieją wita pojawienie się na rynku  wielu nowych i dynamiczny rozwój już istniejących internetowych stacji radiowych, telewizyjnych, portali informacyjnych i dyskusyjnych, a także bardzo ważnych tygodników opinii „Sieci”, „Do rzeczy”, telewizji Republika, radia Wnet i wydawnictw grupy „Gazety Polskiej”. To, co łączy wszystkie inicjatywy niezależne, to profesjonalny, zgodny z rzeczywistością i wymogami sztuki dziennikarskiej, opis sytuacji w Polsce i na świecie. W połączeniu z już istniejącymi ważnymi mediami katolickimi, jak Telewizja Trwam i szereg  stacji radiowych i czasopism katolickich, stanowi to szansę na przełamanie monopolu medialnego  środowisk lewicowo-liberalnych.
    W opinii Kongresu jest ważne, aby niezależne przedsięwzięcia medialne były inicjatywami dojrzałymi, udowadniając widzom, słuchaczom i czytelnikom, że rozumieją dobrze o jaką stawkę toczy się w Polsce gra i że w tej grze trzeba więcej kooperacji, a mniej niszczącej, czy wręcz nieuczciwej, rywalizacji. Dlatego Kongres Mediów Niezależnych będzie nieustająco zabiegał o stały dialog i współdziałanie między niezależnymi podmiotami medialnymi.

                                                    W imieniu walnego zjazdu Kongresu Mediów Niezależnych
                                                            Krzysztof Czabański, przewodniczący KMN    

sobota, 8 czerwca 2013

Krzysztof Czabański ponownie przewodniczącym Kongresu Mediów Niezależnych.

Krzysztof Czabański ponownie przewodniczącym Kongresu Mediów Niezależnych. Zadania najważniejsze: poparcie Telewizji Trwam, odzyskanie mediów publicznych, współpraca mediów niezależnych. Kongres przyznał też ważne nagrody.
W sobotę 8 czerwca obyło się w Warszawie doroczne walne spotkanie Kongresu Mediów Niezależnych. Jest to organizacja, zrzeszająca ok.100 podmiotów medialnych różnej wielkości, od dużych grup jak grupa „Gazety Polskiej”, czy przedsięwzięcia medialne braci Karnowskich, przez radia i telewizje internetowe, strony internetowe, wortale , aż do blogerów i publicystów niezależnych włącznie. Wybrano władze KMN na nową kadencję oraz przyznano nagrody za obronę prawdy w mediach oraz pośmiertne Laury Honorowe KMN. Laureatem nagrody głównej został fotoreporter i filmowiec, Józef Wieczorek za systematyczne dokumentowanie inicjatyw niezależnych. Wyróżnienia przyznano Mariuszowi Dzierżawskiemu za uświadamianie Polakom konieczności ochrony życia nienarodzonych, Stanisławowi Michalkiewiczowi za walkę o wolność słowa w Polsce, Ewie i Waldemarowi Podgórskim za stworzenie księgarni w Łodzi, która stała się miejscem kształtowania myśli niezależnej. Pośmiertnie Laury Honorowe KMN za pełne ofiarności działanie na rzecz niepodległej i suwerennej Polski i wolności słowa przyznano Barbarze Chojnackiej, współtwórczyni ruchu Solidarni2010 i portalu solidarni2010.pl, Erazmowi Ciołkowi, wybitnemu fotografikowi oraz uznanemu blogerowi Seawolfowi, czyli Tomaszowi Mierzwińskiemu. Przewodniczącym Kongresu został ponownie jego pomysłodawca Krzysztof Czabański, który zarysował trzy główne obszary działania KMN: - wytrwałe upominanie się o miejsce dla Telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym, - walka o odzyskanie przez obywateli mediów publicznych, - działanie na rzecz powstawania, wzmacniania i przyjaznej współpracy niezależnych przedsięwzięć medialnych. Wybrano też 14-osobowe prezydium KMN, w skład którego weszli między innymi przedstawiciele zarządu głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oraz Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów.