Informacja prasowa


W dniu 12 maja 2012 roku zebrał się w Warszawie Kongres Mediów Niezależnych (KMN). W Kongresie wzięli udział przedstawiciele 60. inicjatyw medialnych: stowarzyszeń, czasopism, portali internetowych, blogerów, reżyserów filmowych, telewizji internetowych i internetowych rozgłośni radiowych.

Kongres wybrał na swojego przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego oraz powołał stałe prezydium w składzie: Jadwiga Chmielowska, Marek Ciesielczyk, Marek Deptuła, Mateusz Dzieduszycki, ks. Sławomir Kapitan, Krzysztof Karnkowski, Andrzej Kępiński, Wioletta Machniewska, Anna T. Pietraszek, Agnieszka Piwar, Seweryn Szwarocki, Jerzy Targalski, Teresa Tokarska, Lesław Werpachowski, Piotr Zarębski.

Celem KMN jest integracja niezależnych środowisk medialnych i przeciwstawienie się kłamstwu w mediach.

Kongres Mediów Niezależnych

wtorek, 10 lutego 2015

Andrzej Kępiński nie żyje

6 lutego zmarł nasz kolega Andrzej Kępiński, dziennikarz, reżyser, autor licznych książek i filmów dokumentalnych, członek prezydium Kongresu Mediów Niezależnych, od początku uczestniczący w pracach KMN. Jeszcze w grudniu mieliśmy okazję rozmawiać na ostatnim walnym zebraniu Kongresu.
 
Pogrzeb redaktora Andrzeja Kepińskiego odbędzie się 13 lutego w Kamiennej Górze (dolnośląskie) o godz 13. na starym cmentarzu w centrum miasta. Ceremonia ma charakter świecki. Będzie wyłożona księga kondolencyjna
 
prezydium Kongresu Mediów Niezależnych

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W III OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU FILMU NIEZALEŻNEGO „OKNO” !!!

ZAPRASZAMY
   
       DO UDZIAŁU W III OGÓLNOPOLSKIM 
FESTIWALU FILMU NIEZALEŻNEGO „OKNO” !!!

Przestrzeń społeczno-kulturalna wypełniana jest  przez coraz większą liczbę  ciekawych  inicjatyw, lecz nadal brakuje takich, które prezentują w pełni niezależną twórczość filmową. W odpowiedzi na tę lukę z inicjatywy Kongresu Mediów Niezależnych w 2012 roku powstał Ogólnopolski Festiwal Filmu Niezależnego „OKNO”.

Dwie edycje Festiwalu miały miejsce w Ełku w dniach 14-16 września 2012 roku oraz  24-26 czerwca 2013 roku . W trakcie ich trwania były prezentowane filmy twórców spoza głównego  nurtu życia kulturalnego i artystycznego. Grand Prix w 2012 roku otrzymał  film „Weronika i jej chłopcy” w reżyserii Artura Pilarczyka, za pokazanie środkami filmowymi ludzi, których Polska opuściła, mimo że oni przy niej trwają. W 2013 roku główną nagrodę zdobyli twórcy filmu ”Święty płomień” Macieja Grabysy i Jarosława Mańka. Autorzy filmu nawiązują do tragicznej historii Walentego Badylaka, który w akcie protestu wobec przemilczenia Zbrodni Katyńskiej przez władze PRL dokonał samospalenia na Rynku Głównym w Krakowie w 1980 roku.

Niezależnie od różnic artystycznych, technicznych i warsztatowych w nadesłanych filmach, każdy z nich pokazywał nieznane fakty historyczne, zapomnianych ludzi i tematy współczesne, nieobecne w mediach głównego nurtu. Twórcy działali w interesie społecznym, najczęściej kręcąc filmy za własne  środki finansowe.

Kongres Mediów Niezależnych zaprasza do udziału w konkursie filmowym każdego, kto chce podzielić się wiedzą o faktach znanych i tych nieznanych, filmowców-amatorów i pasjonatów sztuki filmowej. Ogólnopolski Festiwal Filmu Niezależnego „OKNO” został stworzony z myślą o ludziach niezależnych, kochających prawdę. My nie zawężamy kręgu tego, co można pokazać i o czym można mówić. Poza Festiwalem filmy nagrodzone pokazujemy w Polsce i zagranicą w ramach Objazdowego Kina Niezależnego „OKNO”

Zapraszamy, bo warto! Regulamin oraz kartę zgłoszenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej  KMN.info.pl. Termin zgłoszeń upływa  15 lipca 2014r.


Przewodniczący Kongresu Mediów Niezależnych
Krzysztof Czabański

Dyrektor Festiwalu Filmu Niezależnego „OKNO” i Objazdowego Kina Niezależnego „OKNO”
Wioletta Machniewska
***
Regulamin III  Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego „OKNO”
W III Ogólnopolskim Festiwalu Filmu Niezależnego „OKNO” mogą uczestniczyć WSZYSCY - profesjonaliści i amatorzy filmowi. To festiwal dla każdego, kto pasjonuje się kręceniem filmów, by w ten sposób rozwijać, ukazywać i dokumentować odwagę , ducha i godność Polaków, wiarę ich Ojców i rolę wiary w wytrwaniu w polskości. To festiwal dla każdego, kto dostrzega piękno swojej ojczyzny Polski i w interesujący sposób opowiada o nim filmem. Organizatorzy Festiwalu „OKNO” zapraszają filmowców,  mieszkających w Polsce i za granicą.
Akceptujemy filmy na następujących warunkach:
  1. czas trwania filmów - od 1 minuty do 1 godziny,
  2. filmy wykonane dowolną techniką i dowolną kamerą, w tym także telefonami komórkowymi,
  3. do każdego filmu musi być dołączone krótkie streszczenie z datą realizacji oraz - z wykazem autorów [nazwiska reżysera i ekipy realizującej film, montażysty, autorzy muzyki itd], opis musi zawierać także czas trwania filmu, krótką informację o technice realizacyjnej [HD, DVD, komórka itd]
  4. każdy film musi być przesłany na płytach DVD - poszczególny film powinien być skopiowany na 3 płyty DVD [podpisane przez Autora, z tytułem i czasem trwania, rokiem produkcji]
  5. do każdego filmu musi być dołączony krótki na ok. 10 zdań życiorys Autora [reżysera, głównego twórcy filmu]
  6. w festiwalu mogą brać udział najwybitniejsi profesjonaliści filmu dokumentalnego i reportażu, także pracownicy telewizji w Polsce i świecie, na tych samych zasadach jak amatorzy [punkt 1-5 Regulaminu].
Celem festiwalu jest jak najszerszy przegląd filmów  nieznanych z ekranów tv, albo bardzo mało znanych, np. emitowanych  po północy itp.
Nadrzędny cel pokazów filmów zaakceptowanych i kandydujących do nagród to zaprezentowanie szerokiej publiczności piękna i głębi polskiej kultury filmowej, naszej prawdziwej wrażliwości ekranowej.
Filmy będą udostępniane wyłącznie do celów promocyjnych i edukacyjnych, do szkół i na pokazy Objazdowego Kina Niezależnego „OKNO”  na terenie kraju i zagranicą. Objazdowe Kino  Niezależne  „OKNO” działa na zasadach niekomercyjnych, społecznych, a celem tego kina jest otwarcie świata dla nieznanych talentów i filmów polskich.
W razie zgłoszenia chęci wyemitowania przez TVP czy inne telewizje w Polsce i zagranicą jakiegokolwiek filmu zgłoszonego na Festiwal, emitenci będą zawierać niezależne umowy z Autorami, według obowiązującego prawa autorskiego i stawek honoracyjnych danych mediów, wyłącznie za zgodą Autorów.
     Warunkiem przyjęcia filmu na Festiwal jest złożenie oświadczenia przez Zgłaszającego, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do dysponowania filmem i udziela ich organizatorom Festiwalu  do dowolnego wykorzystania w ramach przedsięwzięć zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Biuro Organizacyjne Festiwalu Filmu Niezależnego „OKNO” – kwiecień  2014r.

piątek, 22 listopada 2013

Spotkanie KMN z posłami

Wczoraj w sejmie przedstawiciele KMN spotkali się z posłami, uczestniczącymi w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Wolności Słowa.
KMN reprezentowali Krzysztof Czabański (przewodniczący), oraz Teresa Bochwic, Jadwiga Chmielowska, Marek Deptuła, Hanna Dobrowolska i Krzysztof Karnkowski. Skład posłów był dość mobilny, równolegle trwały prace innych komisji i posiedzenie sejmu. Rozmawiali z nami m.in. szef zespołu, Adam Kwiatkowski, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Iwona Arendt, Elżbieta Kruk, Jarosław Sellin Spotkanie trwało ok. dwóch godzin, podczas których opowiedzieliśmy posłom o tym, jak działa KMN i Obywatelska Komisja Etyki Mediów, po czym rozmawialiśmy o takich zagrożeniach dla mediów, jak paragraf 212, niemiecki monopol na rynku prasy lokalnej czy planowana ustawa antydyskryminacyjna. Oczywiście na tym lista poruszonych spraw się nie kończy. Pełny zapis spotkania znajdą Państwo na stronie http://solidarni2010.pl/16936-wydarzenie-spotkanie-prezydium-kongresu-mediow-niezaleznych-z-komisja-sejmowa-ds-spraw-wolnosci-slowa.html Spotkanie jest początkiem dalszej współpracy zespołu i KMN w monitorowaniu zagrożeń dla wolności słowa w Polsce i Unii Europejskiej.

niedziela, 30 czerwca 2013

Komunikat z II Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego OKNO, Ełk 28-30 czerwca 2013Komunikat z II Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego OKNO
Ełk 28-30 czerwca 2013

Festiwal, odbywający się z inicjatywy Kongresu Mediów Niezależnych składał się z 2 części: przeglądu filmów i części konkursowej. Festiwalowi towarzyszyły koncerty jazzowe muzyków Edwarda Bierdzińskiego i Aleksandra Śliwy. 

W przeglądzie filmów zaprezentowano 3 produkcje pełnometrażowe:
Ubiegłoroczne Grand Prix Festiwalu – film „Pani Weronika i jej chłopcy” Artura Pilarczyka; „October baby” braci Johna i Andy`ego Erwinów – wzruszająca opowieść o tematyce pro life; „Transformacja” cz. I i II Grzegorza Brauna – historia zbrodniczego systemu komunistycznego, a także archiwalny niemy film przedwojenny „Pan Tadeusza” w reż. Ryszarda Ordyńskiego.

Hasłem tegorocznego Festiwalu było: „Odkrywamy Polskę nieznaną”. Do konkursu zakwalifikowanych zostało 15 filmów. Filmy konkursowe oceniało jury w składzie:

Krzysztof Czabański, przewodniczący
Teresa Bochwic
Barbara Stanisławczyk,
Ks. Tomasz Jegierski,
Krzysztof K. Karnkowski.

Jurorzy stwierdzają bardzo wysoki poziom artystyczny i ideowy nadesłanych dzieł.
Jury nagrodziło 5 z nich.
Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 - „Polacy” w reż. Krzysztofa Siuciaka i Piotra Bogajewskiego to historia kresowiaków, których opuściło państwo polskie, ale o których pamiętają młodzi warszawiacy, którzy zawożą im polskie książki,
     - „Lawa” Grzegorza Kutermankiewicza. W filmie wypowiadają się wybitne postaci polskiego życia publicznego, których słowa są rodzajem memento dla rozbitego narodu polskiego,
     - „Prawdziwie spadła z nieba” w reż. Zdzisława Sowińskiego. Jest to film ukazujący niezwykłą historie i artystyczno-techniczną stronę tworzenia tzw. Sukienki dla Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Film w symboliczny sposób łączy to co ziemskie z tym co boskie i co jest ostoja duchową Polaków.
Nagrodę Specjalną  Jury postanowiło przyznać filmowi „Żona oficera” Piotra Uzarowicza z USA. Młody Amerykanin po śmierci ojca idzie śladami rodzinnej historii i odkrywa, że jego dziadek zginął w Katyniu. Film pokazuje historię w sposób ciekawy i przystępny dla zachodniego widza. Należy podkreślić wysoki poziom artystyczny filmu.

Główną nagrodę Grand Prix Festiwalu, dzieło rzeźbiarza Jacka Adamasa, otrzymuje film „Święty Ogień” w reż. Jarosława Mańki i Macieja Grabysy. Film pokazuje nieznaną historię samospalenia Walentego Badylaka na krakowskim Rynku, w marcu 1980 roku w proteście przeciwko ukrywaniu zbrodni katyńskiej przez władze komunistyczne. Tragedia samospalenia bohatera przenosi się na świadków, którzy stają się tym samym bohaterami filmu. W szczególności fotografika Stanisława Markowskiego, który uchwycił na kliszy dramatyzm chwili. Jego oryginalne zdjęcia wykorzystane są w filmie. 


Zwycięzcom gratulujemy. 

Zdaniem Jury Festiwal powinien odbywać się w różnych zakątkach Polski, propagując ideę kina niezależnego.

wtorek, 25 czerwca 2013

Zaproszenie na konferencję prasową Kongresu Mediów NiezależnychZaproszenie na konferencję prasową Kongresu Mediów Niezależnych

Szanowni Państwo!
    26 czerwca, środa,  o godz.16-tej w siedzibie SDP w Warszawie przy ulicy Foksal 3/5 odbędzie uroczysta konferencja prasowa Kongresu Mediów Niezależnych. W trakcie konferencji zostaną wręczone doroczne nagrody KMN za obronę prawdy w mediach.
     W drugiej części konferencji,  otrzymają  Państwo szczegółową informację na temat rozpoczynającego się w piątek 28 czerwca w Ełku II Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego OKNO organizowanego z inicjatywy Kongresu Mediów Niezależnych.

                         Zapraszam serdecznie
         
                                                                      Krzysztof Czabański

piątek, 14 czerwca 2013

Oświadczenie Teresy Bochwic

Teresa Bochwic
Warszawa                                            
Oświadczenie
W związku z oszczerczym pomówieniem mnie przez „Gazetę Wyborczą” i jej portal w dn. 12 czerwca 2013, że należę do grona osób, które „dostają” od partii Prawo i Sprawiedliwość „po kilka tysięcy zł” oświadczam, że artykuł ten zawiera kłamstwo.
Nie dostaję ani od początku istnienia partii PiS nie dostawałam stamtąd żadnych pieniędzy. W ciągu kilkunastu lat zawarłam z nią jedną umowę. PiS zakupił ode mnie w 2011 roku prawa autorskie do „Raportu o zagrożeniach wolności słowa w Polsce”. Raport opracowany był pod moim kierunkiem na zamówienie Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza (nie mylić z partią polityczną), które zasugerowało sprzedaż tych praw. Raport został zaprezentowany publicznie 5.10.2011 roku. Umowę sprzedaży praw podpisałam 10.10.2011 roku. Do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zostałam demokratycznie wybrana w dwa tygodnie później, 23.10.2011.
Jestem wstrząśnięta zgodą wynajętej do tej roboty Dominiki Wielowieyskiej, córki wybitnego opozycyjnego działacza katolickiego, na oszczercze i kłamliwe potraktowanie mnie w „Gazecie Wyborczej”.
Oczekuję sprostowania od „Gazety Wyborczej” (przeprosin nie oczekuję) w podobnym miejscu co opublikowany artykuł w ciągu 7 dni i wpłacenia przez „Gazetę Wyborczą” 15 tys. zł na Zakład Niewidomych w Laskach. W przeciwnym razie podejmę kroki prawne.
Warszawa, 14.06.2013                    
                                             Teresa Bochwic

niedziela, 9 czerwca 2013

Uchwały walnego zgromadzenia KMN z 8 czerwca 2013

Uchwała nr 1
Kongresu Mediów Niezależnych
      z  dnia  8.06.2013
                w sprawie  przyznania TV Trwam koncesji na cyfrowe nadawanie programu

    Wspierając głos wielu samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk społecznych i milionów obywateli niezrzeszonych, Kongres Mediów Niezależnych wyraża zdecydowane poparcie dla wniosku Fundacji Lux Veritatis, ponownie ubiegającej się o miejsce na multipleksie dla nadawania TV Trwam. Na zbliżające się rozstrzygnięcie w tej sprawie patrzymy z uwagą,  ale także z niepokojem. Uważamy, że Telewizja Trwam powinna mieć swoje miejsce na multipleksie, ponieważ jest to bardzo ważne medium dla katolików, których głosu nie może zabraknąć w debacie publicznej. Mamy zatem nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii przyzna Fundacji Lux Veritatis stosowną koncesję.
     Apelujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa demokratycznego i o decyzję zgodną z oczekiwaniami wielu milionów Polaków, chcących oglądać TV Trwam na cyfrowym multipleksie.


                                     W imieniu walnego zjazdu  Kongresu Mediów Niezależnych
                                                   Krzysztof Czabański, przewodniczący KMN


                                  Uchwała nr 2
Kongresu Mediów Niezależnych
      z dnia 8.06.2013
w sprawie niepokojących zjawisk w mediach publicznych 


     W ostatnim okresie dochodzą do opinii publicznej niepokojące informacje o działaniach, które mogą wskazywać na przygotowywanie się władz TVP do istotnych zmian organizacyjnych i programowych, w tym prywatyzacji telewizji publicznej. Znakiem tego  stała się ostatnio podjęta decyzja władz TVP o radykalnym ograniczeniu zatrudnienia w telewizji. Na naszych oczach telewizja publiczna, której istotą i sensem powinna być misja i różnorodność przekazu, staje się zupełną fikcją. Dobitnym świadectwem tej fikcji,  całkowicie lekceważącej pluralizm opinii jest podjęta przez władze TVP decyzja o zawieszeniu nadawania programu „Bliżej” red. Jana Pospieszalskiego. Wszystko wskazuje na to, iż przygotowywana jest likwidacja tego programu, a tym samym pozbawienie istotnej części widzów ważnego programu telewizyjnego, jedynego w telewizji publicznej, który krytycznie patrzył na postępowanie urzędującej władzy.    

     W Polsce przez ostatnie lata rządów Platformy Obywatelskiej media publiczne – telewizja, radio i agencja informacyjna - zostały bardzo mocno osłabione, ich misja wręcz ostentacyjnie  porzucona. Kongres Mediów Niezależnych krytycznie ocenia postępowanie władz TVP, Polskiego Radia SA i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej i pilnie apeluje o zmiany, które uratują media publiczne w Polsce. Misja, której te media powinny służyć, nic bowiem nie straciła na aktualności.                                              
                          

                                        W imieniu walnego zjazdu Kongresu Mediów Niezależnych
                                                      Krzysztof Czabański, przewodniczący KMN


Uchwała nr 3
Kongresu Mediów Niezależnych
      z dnia 8.06.2013
w sprawie  niezależnych od władz przedsięwzięć medialnych 


     W latach 2012 i 2013 na polskim rynku mediów drukowanych i elektronicznych miały miejsce ważne wydarzenia. KMN z sympatią, radością i nadzieją wita pojawienie się na rynku  wielu nowych i dynamiczny rozwój już istniejących internetowych stacji radiowych, telewizyjnych, portali informacyjnych i dyskusyjnych, a także bardzo ważnych tygodników opinii „Sieci”, „Do rzeczy”, telewizji Republika, radia Wnet i wydawnictw grupy „Gazety Polskiej”. To, co łączy wszystkie inicjatywy niezależne, to profesjonalny, zgodny z rzeczywistością i wymogami sztuki dziennikarskiej, opis sytuacji w Polsce i na świecie. W połączeniu z już istniejącymi ważnymi mediami katolickimi, jak Telewizja Trwam i szereg  stacji radiowych i czasopism katolickich, stanowi to szansę na przełamanie monopolu medialnego  środowisk lewicowo-liberalnych.
    W opinii Kongresu jest ważne, aby niezależne przedsięwzięcia medialne były inicjatywami dojrzałymi, udowadniając widzom, słuchaczom i czytelnikom, że rozumieją dobrze o jaką stawkę toczy się w Polsce gra i że w tej grze trzeba więcej kooperacji, a mniej niszczącej, czy wręcz nieuczciwej, rywalizacji. Dlatego Kongres Mediów Niezależnych będzie nieustająco zabiegał o stały dialog i współdziałanie między niezależnymi podmiotami medialnymi.

                                                    W imieniu walnego zjazdu Kongresu Mediów Niezależnych
                                                            Krzysztof Czabański, przewodniczący KMN